o
 

komposisjon

• MUSIKK til annet kunstuttrykk (film/stillbilder/maleri/utstillinger…)

• musikk til tekst - ORIGINAL musikk til eksisterende tekster - ny musikk til nye tekster

• stemninger… - gleden av å lytte til STILLHET

• stokke INFORMASJON i meningsfull rekkefølge…

• NOTASJON - 12-takterBlues